Physics of Liquid Matter: Modern Problems
May 23-26, 2008, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine

Committees

Conference Chairman

Skopenko V.V.

Conference Co-Chairman

Bulavin L.A.
bulavin(at)univ.kiev.ua

International Advisory Committee Chairman

Yukhnovskii I.R.

International Advisory Committee

 1. Aksenov V.L., Russia
 2. Anisimov M.A., USA
 3. Gorse D., France
 4. Vakarchuk I.O., Ukraine
 5. Rosta L., Hungary
 6. Schröer W., Germany

Scientific Committee

 1. Adamenko I.I., Ukraine
 2. Barthel J., Germany
 3. Brandt A., Israel
 4. Bakai A.S., Ukraine
 5. Caprio di D., France
 6. Chalyi A.V., Ukraine
 7. Cser L., Hungary
 8. Gordeliy V., Russia
 9. Hiwatari Ya., Japan
 10. Holovko M.F., Ukraine
 11. Ilyin V.V., Israel
 12. Kozlovskii M.P., Ukraine
 13. Kulish M.P., Ukraine
 14. Magazu S., Italy
 15. Malomuzh N.P., Ukraine
 16. Mryglod I., Ukraine
 17. Neklyudov I., Ukraine
 18. Nezbeda I., Czech Republic
 19. Odinaev S., Tajikistan
 20. Pielichowski K., Poland
 21. Uvdal P., Sweden
 22. Zagorodniy A.S., Ukraine
 23. Zukruk V., USA

 Organizing Committee

 1. Alekhin A.D., Ukraine
 2. Antonchenko V.Ya., Ukraine
 3. Balasoiu M., Romania
 4. Blazejowski J., Poland
 5. Bolevicus V., Lithuania
 6. Fisenko A., Canada
 7. Garamus V., Germany
 8. Gorobets Yu.I., Ukraine
 9. Klepko V.V., Ukraine
 10. Lebovka N.I., Ukraine
 11. Melnichenko Yu.B., USA
 12. Pogorelov V.Ye., Ukraine
 13. Poperenko L.V., Ukraine
 14. Prylutskyy Yu.I., Ukraine
 15. Puchkovska G.O., Ukraine
 16. Rudavskiy E.Ya., Ukraine
 17. Shpilevskyy E., Belarus
 18. Sysoev V.M., Ukraine
 19. Vasilenko V., Portugal
 20. Vilchynskyy S.J., Ukraine
 21. Yashchuk V.M., Ukraine
 22. Zabashta Yu.F., Ukraine
 23. Zhumabaev A.Zh., Uzbekistan